LAPORAN SEPTEMBER 2020 - Bengkel Poster Menggunakan CANVA

Tarikh     : 5 September 2020

Masa      : 9.00am - 2.00pm

Lokasi    : Pusat Internet  Balingian

Peserta  : Pelajar Sekolah Menengah

Tujuan

Mempelajari aplikasi terbaru untuk menghasilkan poster & grafik dengan lebih mudah serta senang untuk di gunakan oleh pelajar pada masa sekarang. Penggunakan aplikasi CANVA juga membantu para pelajar membuat poster dengan lebih kreatif dan mampu menarik minat pelajar untuk lebih kreatif dalam menghasilkan grafik untuk sesuatu kerja.

Aktiviti

* Pengenalan Bengkel Poster

* Pengenalan Aplikasi CANVA.

* Menghasilkan Poster menggunakan Aplikasi CANVA.

* Sesi Photo.

* Jamuan.

---LIHAT GAMBAR DI SINI---

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++