Pendidikan merupakan hal yang sangat dititik beratkan oleh seseorang untuk membentuk suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri tiap individu bagi melangsungkan kehidupan.Tahap pendidikan di Balingian sangat memuaskan dengan adanya sekolah-sekolah ditubuhkan bermula dari tahap Umur 5tahun. Anatara Sekolah yang diwujudkan di Balingian adalah Sekolah Taska PERMATA, Sekolah Taska KEMAS, Sekolah Rendah Kebangsaan (SRK) Parish, dan Sekolah Rendah Bantuan (SRB) Chung Hua, untuk memberi peluang pendidikan kepada anak-anak penduduk tempatan.